Vyhľadávanie
V ponuke je 334 nehnuteľností.

Kúpte a vyhrajte !

 

Ste našimi klientmi, alebo sa nimi v blízkej dobe stanete a my sa Vám za dôveru chceme poďakovať. Pripravili sme pre Vás súťaž o predížený víkendový pobyt pre 2 osoby v  najväčšom tropickom dovolenkovom svete v Európe v Tropical Islands!

Ako a kto sa môže do súťaže zapojiť?

Kúpte alebo predajte v čase od 1. mája 2015 do 31. decembra 2015 nehnuteľnosť prostredníctvom našej ralitnej kancelárie VAŠE REALITY s.r.o., a my Vás automaticky zaradíme do žrebovania ktoré bude dňa 18. januára 2016.

Tropical Islands ponúka tropickú dovolenku plnú exotiky. Prechádzky na pláži Pacifiku, expedíciu cez tropický dažďový prales, relaxačné hodiny v saune, mnoho zaujímavých atrakcií pre deti, zábava pre celú rodinu, dobré jedlo, show a nádherné ubytovanie. Otvorené po celý rok, 24 hodín denne. Romantické a vzrušujúce zároveň je stanovanie v noci v dvoch lesných táboroch, ktoré sú priamo v hale Tropical Islands. Ste obklopený tropickým rastlinným svetom a zaspávate v útulných safari stanoch z tkaniny pre 2 4 osoby.

V cene je zahrnuté: 2 x prenocovanie, bohaté raňajky formou bufetu, využívanie atrakcií a sauny po celú dobu pobytu, nočné dobrodružstvo v trópoch...

Tropical Islands sa nachádza v Brandenbursku, len 60 km južne od Berlína a 100 km severne od Drážďan. Autom ľahko dostupný z diaľnice A13, výjazd Staakow. Vlakom cez linky RE2 a RB19 sa dostanete na vlakovú stanicu a odtiaľ bezplatnou kyvadlovou dopravou do Tropical Islands. Strávte predĺžený víkend inak a vyberte sa do tropického sveta. Oddýchnite si a načerpajte novú energiu.
 
Termín si klienti môžu zvoliť podľa potreby od 1.02. 2016 do 30. 04. 2016.
 


Veľa šťastia v skutočnom svete realít Vám želá tím VAŠE REALITY s.r.o. 
Podmienky súťaže:

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť VAŠE REALITY, s.r.o., so sídlom: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín, IČO: 46 258 493. Súťaž vyhlasuje samostatne, dobrovoľne s cieľom poďakovania svojim klientom za využívanie služieb spoločnosti pri kúpe nehnuteľnosti. Nehnuteľnosťou sa myslí dom, byt, nebytový priestor, pozemok, alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť, kde proces nadobudnutia vlastníctva k tejto nehnuteľnosti v prospech nového vlastníka prebehne sprostredkovaním spoločnosťou VAŠE REALITY s.r.o.


Táto súťaž je propagačnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto súťaž sa riadi výlučne týmito súťažnými podmienkami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
Do tejto súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže.

Do súťaže budú automaticky zaradení klienti VAŠE REALITY s.r.o, ktorí kúpia alebo predajú pomocou využitia sprostredkovateľských služieb VAŠE REALITY s.r.o. nehnuteľnosť, pričom Kúpa alebo Predaj nehnuteľnosti musí prebehnúť v čase od 1. mája 2015 do 31. decembra 2015 (vrátane).
Rozhodujúci čas sa pre účely týchto súťažných podmienok myslí deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech nadobúdateľa – klienta VAŠE REALITY s.r.o. do katastra nehnuteľností pomocou využitia sprostredkovateľských služieb VAŠE REALITY s.r.o. podľa Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá sa uzavrie medzi spoločnosťou VAŠE REALITY s.r.o. a klientom, alebo taktiež podanie uzavretej Kúpnej zmluvy na príslušný Katastrálny odbor Okresného úradu (rozhoduje pečiatka s dátumom ).

Žrebovanie sa uskutoční dňa 18. januára 2016 v priestoroch sídla spoločnosti za prítomnosti notára, ktorý overí priebeh žrebovania a vyhodnocovanie výsledkov žrebovania. Žrebovať sa budú jednotlivé mená účastníkov súťaže.

Vyžrebovaní výhercovia budú o výsledkoch súťaže čo najskôr informovaní telefonicky a elektronickou a klasickou poštou. Výhercovia si nemôžu nárokovať finančnú náhradu. Ak výherca po vyžrebovaní a upovedomení o výhre o výhru nebude mať záujem, čo nám oznámi do 7 dní elektronicky alebo písomne, bude druhé žrebovanie dňa 25. januára 2016.
Výhra bude odovzdaná osobne.
Výhru nemožno postúpiť na inú osobu. V prípade, že kupujúcich je viac osôb v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve, výhra sa neznásobuje počtom osôb, ale je stále rovnako pre dve osoby.
Klient, ktorý nesúhlasí so zaradením do súťaže sa môže od súťaže dištancovať podpisom o nesúhlase so zaradením do súťaže pri signácii Zmluvy o sprostredkovaní, resp. Kúpnej zmluvy.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. (1) písm. i) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením a vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercami. Všetky ostatné povinnosti a poplatky vzťahujúce sa k výhram budú hradené výhercami.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmeny súťažných podmienok alebo na úplné zrušenie súťaže bez povinnosti akejkoľvek náhrady klientom, ktorí dodržia súťažné podmienky. Vyhlasovateľ súťaže môže meniť jej pravidlá a výhry len do dňa ukončenia súťaže. O akejkoľvek zmene musí však včas, najneskôr v deň platnosti zmeny informovať všetkých účastníkov emailom a na svojej webovej stránke na viditeľnom mieste.