Vyhľadávanie
V ponuke je 334 nehnuteľností.

Konferencia REALITY 2015


V máji 2015 zorganizovala Realitná únia SR celoslovenskú konferenciu REALITY 2015. Takmer 200 profesionálov diskutovalo na najnovšie témy z realitnej oblasti. Príspevky mali zástupcovia z Národnej banky Slovenska, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradu geodézie kartografia a katastra a Slovenskej realitnej akadémie.

Veľká väčšina účastníkov boli členovia Realitnej únie. Možno aj preto bola atmosféra taká úžasná. Okrem mnohých zaujímavých tém predstavil podpredseda Mgr. Attila Mészáros aj výsledky celoslovenského prieskumu efektivity realitných portálov.

Realitná únia SR predstavila výsledky prieskumu kvality realitných portálov

Z ktorých realitných portálov cítia sprostredkovatelia najsilnejšiu odozvu na svoje inzeráty? Kde sa skutočne oplatí inzerovať svoju nehnuteľnosť? Aj na tieto otázky priniesol odpovede celoslovenský prieskum realitných portálov, ktorý v rámci prvej realitnej konferencie REALITY 2015 predstavila Realitná únia SR.
Na kvalitu inzercie jednotlivých realitných portálov sa pozrelo 260 realitných expertov z celého Slovenska. Prieskum bol rozdelený na východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský región, pričom Bratislava bola posudzovaná samostatne. Profesionáli hodnotili intenzitu spätnej väzby na inzeráty umiestnené na jednotlivých realitých portáloch.
V rámci celého Slovenska sa na prvom mieste umiestnil portál Topreality.sk, za ním nasledoval Nehnutelnosti.sk a na treťom mieste skončil ľudový portál Bazos.sk. Výsledky hodnotenia portálov na západnom a strednom Slovensku sa zhodovali s celoslovenským hodnotením. Jedinou odchýlkou z priemeru bol východoslovenský región, kde výrazne dominoval portál Bazos.sk. V Bratislavskom kraji má "najväčšiu silu" a najviac bodov získal portál Nehnutelnosti.sk.
Výsledný rebríček aj hodnotenie expertov sú dôležitou informáciou nielen pre inzerujúcu realitnú kanceláriu, ale aj samotného občana, ktorý rieši otázku svojho bývania, či už ako kupujúci alebo predávajúci.
Predmetom prieskumu bolo aj zisťovanie, akú spätnú väzbu cítia realitní profesionáli zo sociálnych sietí: