Vyhľadávanie
V ponuke je 342 nehnuteľností.

CERTIFIKÁT REALITNÝ PORADCA

Naši makléri sú vyškolení  Slovenskou realitnou akadémiou  SORA  v Bratislave, ktorá sa za uplynulé obdobie zaradila medzi popredné ustanovizne, ktoré poskytujú komplexné vzdelávanie v realitnej oblasti. Kurz „Realitný maklér – obchodovanie s nehnuteľnosťami“  je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolvent kurzu získa certifikát „ REALITNÝ PORADCA“, ktorý deklaruje získané vzdelanie a tiež to, že jeho držiteľ pristúpil k etickému kódexu o serióznom výkone realitnej činnosti.

 

Školiaci program

 

Maklér Nováčik

Úvodné školenie je určené predovšetkým začínajúcim maklérom, ktorých zoznámime so súčasnou situáciou na realitnom trhu, pozíciou a vnímaním realitného poradcu zo strany klientov. Zoznámime Vás so zmenou postoja k práci bez zamestnaneckého pomeru a s princípmi podnikateľského myslenia. Ako kľúčové vnímame pre úspech makléra a jeho dlhodobé budovanie mena aj pre klientsky prístup a úlohu klienta v obchode, rovnako tak i zameranie na komunikáciu s klientmi. Školenie je vhodné pre všetky makléra, ktorí sa potrebujú zoznámiť, alebo prehĺbiť znalosti o zdrojoch ponuky aj dopytu, alebo zefektívniť samotný fyzický nábor nehnuteľnosti.

Úvodné školenie novému makléri nastaví prvé ciele a postupy, navedie na kľúčové ukazovatele, na ktoré je potrebné sa zamerať už od začiatku a predovšetkým oznámi "ako a pomocou čoho" to dosiahnuť.

 

Obsah školení

 • Úvod do realitného trhu

realitný trh, kódex makléra, zameranie na klienta

 • Zdroje ponuky a dopytu

portfólio ponuky, jednotlivé zdroje, úloha tipérov

 • Telefónny náber

ako docieliť fyzického náberu

 • Fyzický náber

príprava a priebeh náberu nehnuteľnosti

 •  Ciele makléra na prvý mesiac

 

Skúsený maklér

Rozširujúce školenie je určené všetkým maklérom so základnými znalosťami realitného trhu a je zamerané na získanie a prehĺbenie odborných znalostí v oblasti realít, zoznámi vás napríklad so stavebným slovníkom, vysvetlí postup od zloženia rezervácie až po odovzdanie nehnuteľnosti. Účastníka tiež zoznámi s obsahom a rozdiely medzi jednotlivými druhmi zmlúv, objasní problematiku prenájmov, vrátane ich zlacňovanie, alebo vyberanie obojstranných provízií. Veľký dôraz je kladený aj na formu prezentácie nehnuteľnosti - fotografovanie, obsah inzercie a home staging.
 

Obsah školení

 • Vasereality.sk

história a budúcnosť

 • Prenájmy

nábor, prehliadka, zlacňovanie

 • Realitné minimum

druhy nehnuteľností, druhy vlastníctva, prekážky, stavebné slovníky

 • Fyzický nábor - rozšírenie

práca s náborovým formulárom, určenie ceny nehnuteľnosti

 • Druhy zmlúv a odovzdanie nehnuteľnosti

postup od zloženia rezervácie po odovzdaní

 • Spôsoby financovania
 • Prezentácia nehnuteľnosti

priebeh prehliadky, príprava na fotenie, home staging, zostavenie inzerátu


 

Maklér Senior

Pokročilé školenie je určené maklérom, ktorí pôsobia v odbore realít aspoň 4 mesiace a je zamerané na dlhodobé budovanie dobrého mena makléra, prácu s klientmi a marketingový rozvoj. Súčasťou školenia v rámci organizácie času je ako maklér zvýši svoju efektivitu práce a určí správne ciele, alebo priority. Maklér sa v priebehu školenia zdokonalia a získa informácie akým spôsobom rokovať s vlastníkom nehnuteľnosti pre získanie exkluzívnej zmluvy a nadväzne aj argumentáciu a spôsoby jednania s majiteľom nehnuteľnosti pri jej zlacňovanie, alebo zatraktívnenie.

 

Obsah školení

 • Obchodné zručnosti, Zameranie na klienta

ako pôsobiť na klienta, typológia klientov

 • Osobný a firemný rozvoj

zanechania stopy u klienta, marketingový rozvoj

 • Organizácia času

plánovanie, určenie cieľov a priorít

 • Exkluzívne zmluvy

trhová analýza, argumentácia, zmluvy

 • Zlacňovanie

analýza a zatraktívnenie zákaziek